Your A Team Kennis

Privacyverklaring

Your A Team verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze website, diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We nemen je privacy uiterst serieus en gaan hier op een zorgvuldige manier mee om.

1. Persoonsgegevens en privacy

 • Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij verwerken de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. In deze privacyverklaring vind je terug welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 • Jouw gegevens die wij verwerken, worden niet met derden gedeeld. Uitzondering hierop zijn de eventueel door ons gebruikte cookies, zie hiervoor artikel 4. 
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Your A Team in deze een zogeheten verantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

Om welke gegevens gaat het?

Als websitebezoeker verwerken we de volgende gegevens van je:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Persoonsgegevens die je verstrekt door het uploaden van je CV
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Your A Team kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op bij het vermoeden van een fout

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wijzijn@yourateam.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 

3. Waarom en hoe lang we gegevens nodig hebben

Doeleinden

Your A Team verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Om handige tips toe te sturen wanneer jij je hiervoor hebt ingeschreven.
 3. Om je de mogelijkheid te geven om via onze website op een openstaande vacature te reageren.
 4. Om een adviesgesprek met je in te plannen als je daarom hebt gevraagd;
 5. Om je desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier.
 6. En om je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op je voorkeuren.

Bewaartermijnen

Your A Team zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je meer  informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via: wijzijn@yourateam.nl.


4. Jouw websitebezoek: cookies

Welke cookies we gebruiken

Your A Team maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

 1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld het onthouden van je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen je surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
 3. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook je surfgedrag bijhouden, waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Cookies weigeren

Jouw cookie instellingen zijn bij je eerste bezoek aan onze website door jezelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt je instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

5. Jouw gegevens beheren

Jouw rechten

Je hebt het recht om:

 • Je persoonsgegevens in te zien.
 • Een verzoek in te dienen tot correctie van gegevens.
 • Een verzoek in te dienen tot het verminderen van de gegevens die we van je verwerken.
 • Verwijdering van je gegevens aan te vragen.
 • Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders.
 • Een klacht in te dienen zoals beschreven in artikel 6.

Verzoek tot inzage

Your A Team wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoekt Your A Team je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Reactie

Your A Team zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.


6. Klachtrecht

Interne behandeling

Als je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Your A Team je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht voor behandeling in eerste instantie tot wijzijn@yourateam.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over je klachtrecht vindt je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


7. Beveiliging van communicatie door SSL – encryptie

Jouw gegevens in veilige handen

Om jou als websitebezoeker te beschermen, gebruikt Your A Team veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Zelf de beveiliging herkennen

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.


8. Beveiliging van persoonsgegevens

Behalve de beveiliging van communicatie, zorgt Your A Team er ook voor dat al jouw persoonsgegevens streng worden beveiligd. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen.

Beveiliging

Your A Team neemt de bescherming van je gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Dat kan via wijzijn@yourateam.nl.

Versie

De huidige versie van deze privacyverklaring is 20210419.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Your A Team, over deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AGV? Neem dan contact op via wijzijn@yourateam.nl.